Ugoda przed sądem

www.twojregion24.pl adwokat gdańsk

Postępowanie cywilne przewiduje możliwość zakończenia sprawy w sposób ugodowy. Do takiego zakończenia sprawy powinien zachęcać nas sam sąd. W trakcie rozprawy wzywa on kilkakrotnie obie strony do zawarcia satysfacjonującej je ugody. Taka ugoda pozostaje pod kontrolą sądu, który zezwala na jej zawarcie tylko wtedy, gdy jest ona zgodna z prawem oraz z zasadami społecznego współżycia.

W postępowaniu cywilnym istnieją jeszcze inne drogi prowadzące do ugodowego zakończenia procesu. Jest to postępowanie pojednawcze oraz mediacja. Postępowanie pojednawcze prowadzone jest jeszcze przed wniesieniem pozwy czy wniosku do sądu. Ma ono na celu zawarcie ugody bez prowadzenia postępowania.

Należy wnieść do sądu wniosek o „zawezwanie próby ugodowej”. Wyznaczone zostanie posiedzenie pojednawcze, w czasie którego ma dojść do wypracowania ugody. Taka ugoda zawarta przed sądem ma taką samą wartość jak wyrok. To znaczy, że w przypadku niewykonania ugody, istnieje podstawa do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.