Sąd pracowniczy i rodzinny – kiedy adwokat z urzędu?

zawodowe.chorobywpodrozy.com.pl adwokat gdańsk

Nie każda osoba, która prowadzi spór w sądzie może pozwolić sobie na adwokata czy radcę prawnego wyboru, ponieważ wiąże się to z kosztami. Złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wyjaśnieniem swojej sytuacji majątkowej, pozwala na otrzymanie obrońcy z urzędu.

Do takiego dokumentu należy dołączyć również oświadczenie o stanie rodzinnym, źródłach utrzymania oraz dochodzie. Jeżeli osoba fizyczna została zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych, w całości lub w części, może uzyskać ona bezpłatne lub tylko częściowo płatne wsparcie prawne.

Przyznanie adwokata z urzędu nie jest czynnością automatyczną. Decyzja o przydzieleniu pomocy zawsze należy do sądu.

Sąd może uznać, że sytuacja danej osoby jest na tyle dobra, a sprawa na tyle jasna, że da sobie ona radę bez pomocy prawnej z urzędu. Warto wspomnieć, że niektóre ze spraw rodzinnych są ustawowo wolne od opłat sądowych.

Daje to wolne pole do składania wniosków o adwokata lub radcę prawnego z urzędu. Do spraw tych należą uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, nadanie dziecku nazwiska, alimenty, odebranie małoletniego dziecka, przysposobienie dziecka oraz sprawy dotyczące osób nieletnich.