Reprezentowanie klienta przez prawnika zagranicznego

www.dreamup.pl http://www.lexstrada.pl

Prawnicy zagraniczni dzielą się na tych z Unii Europejskiej oraz tych spoza Unii. Prawnik z UE jest obywatelem kraju członkowskiego i posiada uprawnienia do zawodu.

Jeden ze swoich tytułów zawodowych musiał uzyskać w państwie, które należy do UE. Ustawa o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej została rozpatrzona i podpisana w 2002 roku.

Prawnicy zagraniczny mają być uprawnieni do stałej praktyki na zasadzie wzajemności, ale dopiero po wpisaniu na listę prawników zagranicznych. Taki wpis następuje tylko na wniosek zainteresowanego, a do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kompetencje do wykonywania zawodu.

Stała praktyka dotycząca prawnika z Unii Europejskiej uprawnia go do systematycznej praktyki w zawodzie radcy prawnego lub adwokata. To znaczy, że prawnik zagraniczny będzie miał taki sam zakres praw i obowiązków jak polski radca prawny lub adwokat.

Z kolei prawnik, który jest spoza Unii Europejskiej i który zostanie wpisany na listę, będzie miał prawo do świadczenia porad prawnych oraz formułowania opinii prawnych.