Pełnomocnik przed sądem – adwokat, radca prawny czy ktoś inny?

www.baksus.pl gielda.zdobywca.org.pl

Każdy jest uprawniony do posiadania pełnomocnika w postępowaniu cywilnym. Nie zawsze można występować w procesie sądowym samodzielnie.

W niektórych postępowaniach wymagany jest pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być osoba zajmująca się tym zawodowo, czyli radca prawny lub adwokat.

Ale niektóre sprawy umożliwiają reprezentowanie strony przez różnych pełnomocników. I tak, w zależności od charakteru postępowania, może nim być członek rodziny, osoba adoptowana, nasz pracownik, inspektor pracy, reprezentant organizacji emerytów i rencistów, osoba zarządzająca naszym majątkiem lub pozostająca z nami w stosunku zlecenia.

Wszystko zależy od tematyki sprawy. Jeżeli chcemy skorzystać z usług zawodowego pełnomocnika, musimy złożyć pisemny wniosek.

Sąd przydzieli nam pełnomocnika i zwolni z ponoszenia opłat z usługi. Oczywiście jeżeli wniosek będzie uzasadniony.

Argumentem może być skomplikowany charakter postępowania i potrzeba otrzymania prawnego wsparcia.