Czy adwokat jest wymagany przed sądem?

gaiarenovables.eu adwokat gdańsk

Postępowanie sądowe nie narzuca obowiązku korzystania z pomocy adwokata. Obywatel może osobiście ubiegać się o ochronę prawną, co gwarantuje mu Konstytucja.

Jednak w niektórych sytuacjach, usługi profesjonalnego pełnomocnika są wymagane przez zapisy prawa. Do wyjątków tych należą sprawy, które są rozpatrywane przed Sądem Najwyższym.

Nawet w sądach niższej instancji, kiedy czynności odwołują się do postępowania przed Sądem Najwyższym, niezbędny jest udział adwokata lub radcy prawnego. Również w przypadku skargi kasacyjnej ich obecność jest wymagana.

Profesjonalne zastępstwo wymagane jest także przy skardze o uznanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz przy skardze na zbyt długie postępowanie, czyli jego przewlekłość. Zastępstwo procesowe musi być uwzględnione również przy postępowaniu grupowym.

Nie musimy jednak ponosić kosztów związanych z wynagrodzeniem dla profesjonalnego pełnomocnika. Istnieje możliwość ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.